Sprzęt

Zegar 2

Sprzęt Aktywny

Urządzenie do wyświetlania aktualnego czasu z dużą precyzją (±100μs), skonstruowane do weryfikacji poprawności znakowania czasem przez systemy wizyjne. Czas wyświetlany jest na dziesięciu 7-segmentowych cyfrach zbudowanych z diod LED koloru czerwonego, o dużej jasności. Wymiary cyfr są zbliżone do rozmiarów znaków w tablicach rejestracyjnych. Zegar synchronizuje czas ze źródłem GNSS wskazując jednocześnie, czy źródło to jest dostępne. Urządzenie zaprojektowane zostało do weryfikacji dokładności sygnatury czasowej dołączanej do zdjęć, np. w systemach pomiaru prędkości na odcinku.


  • NeuroCar
  • Sprzęt
  • Zegar 2
  • Wersja 2.1
  • 2023-02-23
  • pro-ncar-h-clock-02