Produkty

Katalog naszych produktów i rozwiązań

Liczenie Pojazdów

System do automatycznej detekcji i klasyfikacji pojazdów wykorzystujący układ pętli indukcyjnych osadzonych w nawierzchni drogi. System wykrywa obecność pojazdu w polu pomiarowym i wyznacza dla niego tzw. sygnaturę magnetyczną, która służy do określenia rodzaju pojazdu (wg klasyfikacji TLS 8+1), prędkości, kierunku poruszania się oraz pasa ruchu. W oparciu o tę sygnaturę szacowana jest także długość pojazdu oraz odstęp od poprzedniego. Do weryfikacji […]

SystemyAktywny
Identyfikacja Pojazdów

System do automatycznej detekcji i identyfikacji pojazdów oparty na rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych (ANPR) oraz rozpoznawaniu producenta i wersji modelowej (MMR). Do działania system wykorzystuje jedynie strumień wideo z kamery skierowanej na przód lub tył pojazdu. System automatycznie wykrywa obecność pojazdu w strumieniu wideo i generuje pełny opis pojazdu – sygnaturę czasową, numer tablicy rejestracyjnej, kraj pochodzenia, kolor, markę i wersję modelową. […]

SystemyAktywny
Kontrola Wjazdu

System do kontroli wjazdu pojazdów na chroniony teren, który do identyfikacji wykorzystuje numery rejestracyjne. System montowany jest na bramach wjazdowych i składa się z kamery, komputera oraz oprogramowania sterującego otwarciem szlabanu. Otwarcie szlabanu następuje automatycznie po wykryciu na wjeździe pojazdu z numerem rejestracyjnym znajdującym się na liście pojazdów uprawnionych. Definicja uprawnień pozwala na wprowadzanie nie tylko numeru rejestracyjnego, […]

SystemyAktywny
Strefa Zamknięta

System do kontroli wjazdu pojazdów do strefy z ograniczonym dostępem, którego zadaniem jest automatyczne wykrywanie pojazdów nie posiadających uprawnień. System wykorzystuje wyłącznie kamery – uprawnione pojazdy identyfikowane są na podstawie ich numerów rejestracyjnych. W momencie wykrycia pojazdu nieuprawnionego system natychmiast generuje powiadomienie oraz dokumentuje zdarzenie w postaci cyfrowego dowodu naruszenia. Definicja uprawnień pozwala na wprowadzanie nie tylko numeru […]

SystemyAktywny
Monitorowanie Ruchu

System do pomiarów, monitorowania i wizualizacji ruchu pojazdów. System wykorzystuje kamery ANPR podłączone do aplikacji centralnej działającej w chmurze. Kamery wykonują identyfikację (rozpoznanie numeru rejestracyjnego) ale także rozpoznanie typu (4 klasy: osobowy, dostawczy, ciężarowy, autobus), oszacowanie prędkości chwilowej, kierunku ruchu oraz rozpoznanie kraju pochodzenia pojazdu. W efekcie system jest w stanie wyliczać zarówno natężenia ruchu, wraz ze strukturą rodzajową, […]

SystemyAktywny
Parkowanie Spots

System do pomiarów i wizualizacji napełnienia parkingów miejskich, działający na zasadzie wyznaczania zajętości poszczególnych miejsc. Do detekcji pojazdów stosowane mogą być magnetyczne czujniki parkowania, montowane w nawierzchni, lub inteligentne kamery IoT montowane na dostępnych konstrukcjach (np. masztach oświetleniowych). Dane z detektorów przekazywane są drogą radiową do aplikacji centralnej działającej w chmurze. Aplikacja ta, po przetworzeniu danych, udostępnia je w postaci […]

SystemyAktywny
Parkowanie w Budynkach

System do detekcji zajętości i wizualizacji napełnienia parkingów wewnątrz budynków, działający na zasadzie detekcji zajętości poszczególnych miejsc. System przystosowany jest do pracy w  przestrzeniach zamkniętych (garaże w budynkach). Do wykrywania pojazdów stosowane są inteligentne kamery IoT, które mogą także każdy pojazd zidentyfikować – poprzez rozpoznanie jego tablicy rejestracyjnej. Dane z detektorów przesyłane są w czasie rzeczywistym do systemu centralnego, […]

SystemyAktywny
Parkowanie Ciężarówek

System do pomiarów i wizualizacji napełnienia parkingów dla ciężarówek, działający na zasadzie sumowania wjazdów i wyjazdów pojazdów. System przystosowany jest do pracy na parkingach autostradowych, tzw. MOP-ach. Kluczowym elementem systemu jest specjalny zestaw sensorów (kamery oraz lidary), do detekcji pojazdu, określenia jego typu (ciężarowy, autobus, dostawczy, osobowy z przyczepą, osobowy, motocykl), kierunku ruchu oraz informacji umożliwiających re-identyfikację (np. […]

SystemyAktywny
Treść
Kategoria
Status