Systemy

Kontrola Wjazdu

Systemy Aktywny

System do kontroli wjazdu pojazdów na chroniony teren, który do identyfikacji wykorzystuje numery rejestracyjne. System montowany jest na bramach wjazdowych i składa się z kamery, komputera oraz oprogramowania sterującego otwarciem szlabanu. Otwarcie szlabanu następuje automatycznie po wykryciu na wjeździe pojazdu z numerem rejestracyjnym znajdującym się na liście pojazdów uprawnionych. Definicja uprawnień pozwala na wprowadzanie nie tylko numeru rejestracyjnego, ale także innych cech pojazdu (np. producenta, kraju pochodzenia). Można także definiować rozbudowane reguły sterowania uprawnieniami np. w zależności od godziny, dnia tygodnia, grupy użytkowników itp.


  • NeuroCar
  • Systemy
  • Kontrola Wjazdu
  • Wersja 4.0.0
  • 2022-11-12
  • pro-ncar-sys-ac-04
Kamera ANPR 4
card image
Technologia ANPR
card image