Technologie

Technologia ANPR

Technologie Aktywny

Technologia ANPR (ang. Automatic Number Plate Recognition) służy do automatycznego odczytu numerów rejestracyjnych pojazdów ze zdjęć. Technologia ta, opracowana przez Neurosoft, pozwala nie tylko na automatyczne wykrycie tablicy w obrazie i odczytaniu numeru, ale także na ustalenie kraju pochodzenia oraz typu tablicy wskazującego na rodzaj pojazdu (np. cywilny, wojskowy, policyjny). W przypadku analizy strumienia wideo, na podstawie śledzenia wszystkich widocznych tablic algorytm pozwala na ustalenie kierunku, trajektorii oraz pasa ruchu każdego pojazdu. Technologia wykorzystuje wiele różnych modeli głębokich sieci neuronowych, które zostały zoptymalizowane do działania na urządzeniach wbudowanych, np. inteligentnych kamerach z akceleratorami neuronowymi. ANPR zaimplementowany jest natywnie na różnych platformach sprzętowych (Intel x86 SSE, ARM neon, NVIDIA Jetson) oraz systemowych (Microsoft Windows, Linux, Android).


  • NeuroCar
  • Technologie
  • Technologia ANPR
  • Wersja 4.0.0
  • 2022-10-15
  • pro-ncar-tech-anpr-04
Identyfikacja Pojazdów
card image
Technologia MMR
card image
Technologia ADR
card image