Technologie

Technologia MMR

Technologie Aktywny

Technologia MMR (ang. Make and Model Recognition) służy do automatycznego rozpoznawania producenta oraz modelu pojazdu na podstawie zdjęcia. Technologia ta, opracowana i opatentowana przez Neurosoft, jest uzupełnieniem technologii ANPR (rozpoznawanie numeru rejestracyjnego). Rozpoznawanie MMR umożliwia także określenie typu pojazdu (osobowy, dostawczy, ciężarowy, autobus) oraz koloru nadwozia. Technologia wykorzystuje głębokie sieci neuronowe, które zostały zoptymalizowane do działania na urządzeniach wbudowanych, np. inteligentnych kamerach z akceleratorami neuronowymi. MMR zaimplementowany jest natywnie na różnych platformach sprzętowych (Intel x86 SSE, ARM neon, NVIDIA Jetson) oraz systemowych (Microsoft Windows, Linux, Android). Baza danych rozróżnianych pojazdów liczy blisko 2000 modeli i jest stale aktualizowana.


  • NeuroCar
  • Technologie
  • Technologia MMR
  • Wersja 2.0.1
  • 2023-01-01
  • pro-ncar-tech-mmr-02
Technologia ANPR
card image
Identyfikacja Pojazdów
card image
Kamera ANPR 4
card image