Sprzęt

Kamera ANPR 4

Sprzęt Aktywny

Inteligentna kamera przeznaczona do detekcji i identyfikacji pojazdów na podstawie analizy wideo. Kamera przetwarza strumień wideo, automatycznie wykrywa każdy pojazd i identyfikuje go poprzez rozpoznawanie numeru rejestracyjnego (ANPR). Dodatkowo rozpoznawane są także: kraj pochodzenia (na podstawie tablicy) klasa pojazdu, producent i wersja modelowa oraz kolor. Kamera może pracować w przestrzeni zamkniętej i na zewnątrz, 24/7 (dzień-noc), w ekstremalnych warunkach pogodowych bez zewnętrznych źródeł światła. Dzięki niskiemu poborowi mocy i niskiemu napięciu zasilania urządzenie może pracować na bateriach.


  • NeuroCar
  • Sprzęt
  • Kamera ANPR 4
  • Wersja 4.0.2
  • 2020-10-23
  • pro-ncar-h-anprcam-04
Identyfikacja Pojazdów
card image
Technologia ANPR
card image
Technologia MMR
card image