Technologie

Technologia ADR

Technologie Aktywny

Technologia ADR służy do automatycznego wykrywania i identyfikowania pojazdów przewożących towary niebezpiecznie, na podstawie detekcji obecności, a następnie zawartości tablicy ADR (fr. L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). Technologia ta, opracowana przez Neurosoft, pozwala na odczyt numeru identyfikacyjnego przewożonego materiału, przez co możliwe jest np. ustalenie poziomu zagrożenia. Numer ADR dołączany jest do informacji o pojeździe, wraz z numerem rejestracyjnym oraz informacją o typie, marce i modelu pojazdu.


  • NeuroCar
  • Technologie
  • Technologia ADR
  • Wersja 2.0.0
  • 2023-01-01
  • pro-ncar-tech-adr-02
Technologia ANPR
card image
Identyfikacja Pojazdów
card image