Systemy

Liczenie Pojazdów

Systemy Aktywny

System do automatycznej detekcji i klasyfikacji pojazdów wykorzystujący układ pętli indukcyjnych osadzonych w nawierzchni drogi. System wykrywa obecność pojazdu w polu pomiarowym i wyznacza dla niego tzw. sygnaturę magnetyczną, która służy do określenia rodzaju pojazdu (wg klasyfikacji TLS 8+1), prędkości, kierunku poruszania się oraz pasa ruchu. W oparciu o tę sygnaturę szacowana jest także długość pojazdu oraz odstęp od poprzedniego. Do weryfikacji jakości system wykorzystuje dodatkowo kamerę wideo, sprzężoną z detektorem, dzięki której do informacji o każdym zarejestrowanym pojeździe dowiązane jest także jego zdjęcie.


  • NeuroCar
  • Systemy
  • Liczenie Pojazdów
  • Wersja 4.0.1
  • 2022-11-12
  • pro-ncar-sys-vcloop-04
Sterownik LOOP 4
card image
Technologia LOOP
card image