Sprzęt

Sterownik LOOP 4

Sprzęt Aktywny

Urządzenie do detekcji i klasyfikacji pojazdów wykorzystujące do tego celu układ pętli indukcyjnych zamontowanych w nawierzchni drogi. Urządzenie wykrywa pojazdy w ruchu, na wielu pasach jednocześnie, wyznaczając dla każdego pojazdu kierunek, prędkość oraz klasę zgodnie ze standardem TLS. Licznik działa autonomicznie przechowując dane na lokalnym nośniku. Dane mogą być przekazywane do nadrzędnego systemu poprzez złącze szeregowe (RS-485), złącze Ethernet (IP) lub zdalnie, przez modem LTE.


  • NeuroCar
  • Sprzęt
  • Sterownik LOOP 4
  • Wersja 4.0.0
  • 2021-01-20
  • pro-ncar-h-loop-04
Liczenie Pojazdów
card image
Technologia LOOP
card image