Systemy

Parkowanie w Budynkach

Systemy Aktywny

System do detekcji zajętości i wizualizacji napełnienia parkingów wewnątrz budynków, działający na zasadzie detekcji zajętości poszczególnych miejsc. System przystosowany jest do pracy w  przestrzeniach zamkniętych (garaże w budynkach). Do wykrywania pojazdów stosowane są inteligentne kamery IoT, które mogą także każdy pojazd zidentyfikować – poprzez rozpoznanie jego tablicy rejestracyjnej. Dane z detektorów przesyłane są w czasie rzeczywistym do systemu centralnego, gdzie są przetwarzane i statystycznie uwiarygadniane. Przetworzone dane o zajętości mogą być użyte do sterowania wskaźnikami zajętości poszczególnych miejsc, wyświetlania na tablicach informacji parkingowej lub mogą być zwizualizowane w aplikacji użytkownika.


  • NeuroCar
  • Systemy
  • Parkowanie w Budynkach
  • Wersja 4.0.0
  • 2023-01-01
  • pro-ncar-sys-parkindoor-04
Technologia PARK
card image
Parkowanie Spots
card image