Technologie

Technologia PARK

Technologie Aktywny

Technologia PARK służy do wyznaczania zajętości dla parkingów. Na podstawie danych z sensorów (np. kamery, czujniki pola magnetycznego, pętle indukcyjne, lidary), wykorzystując modele statystyczne i uczenie maszynowe, technologia ta pozwala na wyznaczenie liczby wolnych miejsc parkingowych na danym obszarze. Dane taki są przekazywane poprzez interfejsy API do systemów nadrzędnych (np. aplikacji mobilnych lub tablic informacji parkingowej). Unikatowymi cechami technologii PARK, opracowanej przez Neurosoft, są m.in. możliwość łączenia danych różnych typów sensorów w jedną, spójną informację o stanie parkingu, umiejętność kompensacji błędów pojedynczych detektorów oraz możliwość predykcji liczby wolnych miejsc parkingowych w przyszłości – na podstawie danych historycznych. W rezultacie użytkownik otrzymuje wiarygodną informację o stanie parkingu w czasie rzeczywistym.


  • NeuroCar
  • Technologie
  • Technologia PARK
  • Wersja 2.0.0
  • 2022-07-15
  • pro-ncar-tech-park-02
Parkowanie Spots
card image
Parkowanie Blokowe
card image