Systemy

Parkowanie Blokowe

Systemy Aktywny

System do zarządzania parkingiem dla pojazdów ciężarowych, który optymalizuje przestrzeń parkowania pod kątem maksymalnego jej wykorzystania. Optymalizacja polega na ustawianiu pojazdów w bloki (kolejki), jeden za drugim, przez co pojemność parkingu może wzrosnąć nawet o 50%. Kluczowym zadaniem systemu jest pozyskanie od kierowców informacji o planowanym czasie postoju, a następnie wskazanie miejsca, na którym dany pojazd powinien stanąć aby nie zostać zablokowanym przy wyjeździe. Istotną funkcją jest także precyzyjne śledzenie pojazdów co pozwala na określenie, czy dany pojazd zachowuje się zgodnie z oczekiwaniem.


  • NeuroCar
  • Systemy
  • Parkowanie Blokowe
  • Wersja 4.0.1
  • 2022-01-01
  • pro-ncar-sys-parkblock-04
Technologia PARK
card image