Systemy

Monitorowanie Ruchu

Systemy Aktywny

System do pomiarów, monitorowania i wizualizacji ruchu pojazdów. System wykorzystuje kamery ANPR podłączone do aplikacji centralnej działającej w chmurze. Kamery wykonują identyfikację (rozpoznanie numeru rejestracyjnego) ale także rozpoznanie typu (4 klasy: osobowy, dostawczy, ciężarowy, autobus), oszacowanie prędkości chwilowej, kierunku ruchu oraz rozpoznanie kraju pochodzenia pojazdu. W efekcie system jest w stanie wyliczać zarówno natężenia ruchu, wraz ze strukturą rodzajową, jak i strukturę kierunkową (rozpływy), czasy przejazdu na wskazanych odcinkach, oraz więźbę dla zadanych obszarów.


  • NeuroCar
  • Systemy
  • Monitorowanie Ruchu
  • Wersja 4.0.1
  • 2022-01-01
  • pro-ncar-sys-traffic-04
Kamera ANPR 4
card image
Technologia ANPR
card image
Technologia MMR
card image