Systemy

Strefa Zamknięta

Systemy Aktywny

System do kontroli wjazdu pojazdów do strefy z ograniczonym dostępem, którego zadaniem jest automatyczne wykrywanie pojazdów nie posiadających uprawnień. System wykorzystuje wyłącznie kamery – uprawnione pojazdy identyfikowane są na podstawie ich numerów rejestracyjnych. W momencie wykrycia pojazdu nieuprawnionego system natychmiast generuje powiadomienie oraz dokumentuje zdarzenie w postaci cyfrowego dowodu naruszenia. Definicja uprawnień pozwala na wprowadzanie nie tylko numeru rejestracyjnego, ale także innych cech pojazdu (np. producenta, kraju pochodzenia). Można także definiować rozbudowane reguły sterowania uprawnieniami np. w zależności od godziny, dnia tygodnia, grupy użytkowników itp.


  • NeuroCar
  • Systemy
  • Strefa Zamknięta
  • Wersja 4.0.1
  • 2023-01-01
  • pro-ncar-sys-ra-04
Kamera ANPR 4
card image
Technologia ANPR
card image