Systemy

Parkowanie Ciężarówek

Systemy Aktywny

System do pomiarów i wizualizacji napełnienia parkingów dla ciężarówek, działający na zasadzie sumowania wjazdów i wyjazdów pojazdów. System przystosowany jest do pracy na parkingach autostradowych, tzw. MOP-ach. Kluczowym elementem systemu jest specjalny zestaw sensorów (kamery oraz lidary), do detekcji pojazdu, określenia jego typu (ciężarowy, autobus, dostawczy, osobowy z przyczepą, osobowy, motocykl), kierunku ruchu oraz informacji umożliwiających re-identyfikację (np. numer rejestracyjny, producent, wersja modelowa, sylwetka 3D). System posługuję się modelem statystycznym do dynamicznego korygowania aktualnego napełnienia parkingu przez co użytkownik otrzymuje precyzyjne wskazania zajętości w czasie rzeczywistym.


  • NeuroCar
  • Systemy
  • Parkowanie Ciężarówek
  • Wersja 
  • 2022-01-01
  • pro-ncar-sys-parktrucks-04
Technologia PARK
card image