Sprzęt

Czujnik Widzialności 1

Sprzęt Aktywny

Czujnik do pomiaru widzialności (przejrzystości powietrza) w warunkach zewnętrznych, w zakresie od 10 do 2000 metrów. Działanie polega na pomiarze światła rozpraszanego – między nadajnikiem a odbiornikiem ustawionymi pod kątem 45°. Czujnik jest całkowicie hermetyczny i wyposażono go w aktywny mechanizm ochrony przed pająkami (wibracje). Konfiguracja i odczyt danych możliwy jest przez łącze szeregowe, aktualizacja pomiarów następuje co 1 minutę.


  • NeuroCar
  • Sprzęt
  • Czujnik Widzialności 1
  • Wersja 1.0.0
  • 2021-01-21
  • pro-ncar-h-vissen-01