Wrocław, 2021-11-03

Pomiary ruchu na Dolnym Śląsku

Wdrożenie

Z końcem października 2021 roku uruchomiony został system stacji pomiarowych do stałych pomiarów ruchu pojazdów (SCPR) na drogach Dolnego Śląska, zarządzanych przez GDDKiA Wrocław. Uruchomiono dziesięć stacji wyposażonych w urządzenia rejestrujące NeuroCar LOOP – Model 4 – wraz z wbudowanym układem ciągłej kontroli jakości. Zadaniem stacji SCPR jest monitorowanie ruchu w danym punkcie (27/4) oraz codzienne dostarczanie zagregowanych danych pomiarowych.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach zamówienia publicznego “Odtworzenie, uruchomienie i obsługa stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) w latach 2020-2023 zlokalizowanych na drogach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu”. W ramach umowy odtworzono lub/i zainstalowano urządzenia w lokalizacjach:

  • DK35 Gniechowice
  • DK5 Dobromierz
  • DK8 Łagiewniki
  • DK94d Mazurowice
  • DK94d Zebrzydowa
  • DK94 Groblice
  • DK30 Olszyna
  • DK12 Górczyna
  • S3 Jawor
  • S3 Lubin

W każdej lokalizacji zainstalowano najnowszej generacji urządzenie – licznik pojazdów NeuroCar LOOP Model 4, który do detekcji i klasyfikacji pojazdów wykorzystuje układ pętli indukcyjnych umieszczonych w nawierzchni drogi. Analiza sygnałów z pętli realizowana jest w czasie rzeczywistym (ang.on Edge) w oparciu o dedykowany model sieci neuronowej. Dodatkowo, dla każdego pojazdu pobierany jest obraz dostarczany przez kamerę referencyjną przez co możliwe jest weryfikowanie jakości detekcji i klasyfikacji pojazdów w dostarczanych danych.