Katowice, 2023-06-15

Pomiary ruchu na Górnym Śląsku

Wdrożenie

W czerwcu 2023 roku uruchomiony został kolejny system stacji pomiarowych do stałych pomiarów ruchu pojazdów (SCPR) na drogach zarządzanych przez GDDKiA Katowice. Uruchomiono dziewięć stacji pomiarowych wyposażonych w urządzenia rejestrujące NeuroCar LOOP – Model 4 – wraz z wbudowanym układem ciągłej kontroli jakości. Zadaniem stacji SCPR jest monitorowanie ruchu w danym punkcie (27/4) oraz codzienne dostarczanie zagregowanych danych pomiarowych.

© Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Droga_ekspresowa_S86.jpg, Michał Sz. licencja: CC BY-SA 4.0.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach zamówienia publicznego “Wyposażenie, obsługa i serwis stacji SCPR na terenie Oddziału w Katowicach”, w którym NeuroCar współpracuje z krakowską firmą Mark Electronics. W ramach umowy odtworzono lub/i zainstalowano urządzenia w lokalizacjach:

  • DK78 Kroczyce
  • DK46 Kolonia-Lisów
  • DK91 Siewierz
  • S52 Bielsko-Biała
  • DK81 Zbytków
  • DK78 Celiny
  • DK86 Wojkowice
  • A4 Łany
  • S86 Katowice

W każdej lokalizacji zainstalowano najnowszej generacji urządzenie – licznik pojazdów NeuroCar LOOP Model 4, który do detekcji i klasyfikacji pojazdów wykorzystuje układ pętli indukcyjnych umieszczonych w nawierzchni drogi. Analiza sygnałów z pętli realizowana jest w czasie rzeczywistym (ang. on edge) w oparciu o dedykowany model sieci neuronowej. Dodatkowo, dla każdego pojazdu pobierany jest obraz dostarczany przez kamerę referencyjną przez co możliwe jest weryfikowanie jakości detekcji i klasyfikacji pojazdów w dostarczanych danych.