Tychy, 2023-07-31

Kalibracja WIM w Tychach

Wdrożenie

W ostatnim tygodniu lipca br odbyła się kalibracja oraz ważenia kontrolne dla pięciu stacji ważenia pojazdów w ruchu, które zainstalowane zostały w ubiegłym roku, w ramach projektu ITS Tychy. Stacje ważenia kontrolują wjazd pojazdów ciężkich do miasta na wszystkich głównych drogach tranzytowych. Każdy pojazd jest automatycznie ważony i w momencie, gdy przekracza dopuszczalne limity masy całkowitej, ew. nacisku osi na nawierzchnię – jest identyfikowany, fotografowany, a zapis naruszenia jest umieszczany w bazie danych CSR Tychy. Takie informacje są przykazywane w czasie rzeczywistym do inspektorów WITD.

Stacje ważenia HS-WIM (ang. High Speed Weigh in Motion) są ważnym narzędziem przygotowanym do kontroli pojazdów ciężkich, którą realizuje Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego w Katowicach. Inspektorzy WITD, prowadzący kontrole w terenie, są na bieżąco powiadamiani o zarejestrowaniu pojazdów przekraczających dopuszczalną wagę, ale także przekraczających dopuszczalne wymiary czy transportujące towary niebezpieczne. Dzięki temu możliwe jest natychmiastowe zatrzymanie wskazanego pojazdu, przeprowadzenie ponownej kontroli na urządzeniu legalizowanym, i ew. nałożenie kary.

Istotnym aspektem wykorzystania stacji WIM jest dokładność ważenia, która powinna być okresowo weryfikowana, zgodnie procedurą określoną przez GDDKiA. Standardowo używa się do tego celu zestawu pojazdów wzorcowych (2-osiowego, 3-osiowego oraz 5-osiowego ciągnika siodłowego z naczepą), które są ważone na legalizowanych wagach referencyjnych WITD, a następnie są przejeżdżają wielokrotnie po testowanych urządzeniach HS-WIM.

W trakcie kalibracji w Tychach testowana była nowa metoda kalibracji statystycznej, opracowana przez Neurosoft w ramach projektu badawczego POIR.01.01.01-00-0612/16 NeuroWIM, która pozwala na znaczne skrócenie czasu kalibracji, przy zachowaniu wymaganej dokładności. Dodatkowo, nowa metoda redukuje emisję zanieczyszczeń oraz emisję CO₂, gdyż pozwala na uniknięcie konieczności zastosowania specjalnych przejazdów pojazdów wzorcowych. Dodatkową zaletą nowej metody jest także to, że kalibracja weryfikowana jest nieustannie, z dnia na dzień, co gwarantuje pełną dokładność ważenia w całym okresie eksploatacji. W przypadku tradycyjnej metody kalibracji, dokładność ważenia jest weryfikowana jedynie w momencie kalibracji, a w okresie pomiędzy kolejnymi kalibracjami, dokładność ważenia może być niższa. W końcu nowa metoda pozwala na natychmiastowe wykrycie ew. awarii urządzenia.