Systemy

Ważenie Pojazdów

Systemy Aktywny

System automatycznej detekcji i ważenia pojazdów w ruchu. System wykorzystuje do tego specjalny układ sensorów (pętle indukcyjne, czujniki nacisku) zamontowanych w nawierzchni drogi. Układ ten przygotowany jest w taki sposób, że pojazd ważony jest bez konieczności zatrzymania się czy zwolnienia – może jechać z normalną prędkością przejazdową. Dzięki temu system montowany jest na drogach publicznych i jest w stanie kontrolować wagę każdego przejeżdżającego pojazdu. W zależności od układu sensorów dokładność ważenia waha się od ±10% (WIM-S/statystyka), ±7% (WIM-P/preselekcja) aż do ±5% (WIM-E/enforcement).


  • NeuroCar
  • Systemy
  • Ważenie Pojazdów
  • Wersja 4.1.3
  • 2023-05-05
  • pro-ncar-sys-wim-04
Technologia WIM
card image