Technologie

Technologia WIM

Technologie Aktywny

Technologia WIM (ang. Weigh-in-Motion) to opracowane przez firmę Neurosoft, zaawansowane rozwiązanie, które wykorzystuje fuzję danych z pętli indukcyjnych i zamontowanych w drodze czujników nacisku. Integracja pozyskanych danych umożliwia precyzyjne określenie wagi pojazdu oraz dostarcza dodatkowe informacje, takie jak jego typ, prędkość, długość i naciski poszczególnych osi. Pomiar tych wielkości odbywa się w czasie rzeczywistym, bez konieczności zwalniania czy zatrzymywania pojazdu. Technologia WIM Neurosoftu umożliwia zastosowanie różnych typów sensorów nacisku (tensometrycznych lub piezoelektrycznych) oraz rożnych sensorów dodatkowych tj. czujniki temperatury zamontowane w nawierzchni do kompensacji wpływu temperatury na pomiary. Ważnym elementem technologii WIM jest funkcja autokalibracji.


  • NeuroCar
  • Technologie
  • Technologia WIM
  • Wersja 4.0.0
  • 2022-01-01
  • pro-ncar-tech-wim-04
Ważenie Pojazdów
card image