Oprogramowanie

BackOffice Pojazdy 4

Oprogramowanie Aktywny

Oprogramowanie do zarządzania danymi o pojazdach zebranymi przez urządzenia do zliczania lub/i identyfikacji uczestników ruchu drogowego. Oprogramowane pozwala na prezentację, w trybie on-line, informacji o pojedynczym pojeździe (wraz z lokalizacją oraz zdjęciem), wyszukiwanie pojazdów wg wskazanych kryteriów, wyświetlanie różnego rodzaju zagregowanych statystyk, a także generowanie natychmiastowych powiadomień o naruszeniach, np. o pojazdach poszukiwanych. “BackOffice Pojazdy” posiada także moduł do zarządzania urządzeniami pomiarowymi oraz użytkownikami. Oprogramowanie przygotowane jest dla środowiska Kubernetes udostępniając użytkownikowi zarówno aplikację webową, jak i API.


  • NeuroCar
  • Oprogramowanie
  • BackOffice Pojazdy 4
  • Wersja 4.1
  • 2023-04-04
  • pro-ncar-b-veh-04
Identyfikacja Pojazdów
card image
Technologia ANPR
card image