Systemy

Wykrywanie Zdarzeń

Systemy Aktywny

System automatycznego wykrywania zdarzeń w obrębie pasa ruchu. Za pomocą automatycznej analizy strumienia wideo z jednej lub wielu kamer zamontowanych nad, bądź obok pasa ruchu. System wykrywa automatycznie takie zdarzenia jak: zły kierunek ruchu pojazdu, zator drogowy (zatrzymanie wielu pojazdów trwające ponad zdefiniowany czas), zatrzymanie pojedynczego pojazdu trwające ponad zdefiniowany czas, obecność pieszego na pasie ruchu, anomalia trajektorii ruchu pojazdów (np. omijanie przeszkody). Zdarzenia są wykrywane i przekazywane w czasie rzeczywistym. Obszar objęty nadzorem przez jedną kamerę wynosi około 30÷50 metrów.


  • NeuroCar
  • Systemy
  • Wykrywanie Zdarzeń
  • Wersja 4.0.0
  • 2023-05-30
  • pro-ncar-sys-id-04
Technologia VTRACK
card image