Technologie

Technologia VTRACK

Technologie Aktywny

Technologia VTRACK (ang. Visual object detection and Tracking) to technologia opracowana przez Neurosoft służąca do wykrywania oraz śledzenia trajektorii poruszania się pojazdów, pieszych i innych uczestników ruchu drogowego, oparta na analizie obrazu wideo w czasie rzeczywistym. Zastosowano specjalnie w tym celu opracowane, zoptymalizowane i wytrenowane głębokie sieci neuronowe. VTRACK może być uruchomiony na szerokiej gamie platform sprzętowych, wspierających akcelerację obliczeń neuronowych, m. in.: Nvidia, Hailo AI, Google Coral. Umożliwia to zastosowanie tej technologii w dużych systemach serwerowych, niewielkich komputerach przemysłowych, a także niskozasobowych urządzeniach typu inteligentna kamera.


  • NeuroCar
  • Technologie
  • Technologia VTRACK
  • Wersja 1.0.0
  • 2023-01-01
  • pro-ncar-tech-vtrack-01
Wykrywanie Zdarzeń
card image
Czerwone Światło
card image
Czerwone Światło Kolejowe
card image