Systemy

Czerwone Światło

Systemy Aktywny

System do automatycznej detekcji i penalizacji wykroczeń popełnianych przez kierowców pojazdów, którzy nie zatrzymali się na czerwonym świetle. System składa się z jednostki obliczeniowej CPU oraz układ kamer obserwujących jednocześnie przód i tył pojazdu. Za moment popełnienia wykroczenia przyjmuje się przekroczenie przodem pojazdu linii warunkowego zatrzymania, ew. linii głównego sygnalizatora – w momencie, gdy sygnalizator nadaje sygnał czerwony. Zarówno stan sygnalizatora jak detekcja wjazdu pojazdu na linię wykrywane są wyłącznie na podstawie analizy strumienia wideo z kamer; nie wykorzystuje się żadnego połączenia ze sterownikiem sygnalizacji ani z innymi czujnikami. Dowód wykroczenia jest szyfrowany i zabezpieczany cyfrowym podpisem, a następnie natychmiast wysyłany do centralnego systemu obsługi wykroczeń.


  • NeuroCar
  • Systemy
  • Czerwone Światło
  • Wersja 3.0.3
  • 2023-02-05
  • pro-ncar-sys-rl-03
Czerwone Światło Kolejowe
card image
Technologia ANPR
card image
Technologia VTRACK
card image