Systemy

Czerwone Światło Kolejowe

Systemy Aktywny

System do automatycznej detekcji i penalizacji wykroczeń popełnianych przez kierowców pojazdów, którzy nie zatrzymali się na czerwonym świetle, przystosowany dla przejazdów kolejowych. System składa się z jednostki obliczeniowej CPU oraz układ kamer obserwujących jednocześnie przód i tył pojazdu. Za moment popełnienia wykroczenia przyjmuje się przekroczenie przodem pojazdu linii warunkowego zatrzymania gdy sygnalizator nadaje sygnał czerwony. Zarówno stan sygnalizatora jak detekcja wjazdu pojazdu na linię wykrywane są wyłącznie na podstawie analizy strumienia wideo z kamer; nie wykorzystuje się żadnego połączenia ze sterownikiem sygnalizacji ani z innymi czujnikami. Dowód wykroczenia jest szyfrowany i zabezpieczany cyfrowym podpisem, a następnie natychmiast wysyłany do centralnego systemu obsługi wykroczeń.


  • NeuroCar
  • Systemy
  • Czerwone Światło Kolejowe
  • Wersja 3.0.3
  • 2023-02-05
  • pro-ncar-sys-rlrail-03
Czerwone Światło
card image
Technologia ANPR
card image
Technologia VTRACK
card image