Systemy

Przejazd Kolejowy

Systemy Aktywny

System do monitorowania bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym. Za pomocą kamer obserwujących przejazd, system wykrywa i identyfikuje pojazdy znajdujące się w jego obrębie. Jednocześnie system automatycznie wykrywa stan sygnalizatora poprzez analizę strumienia wideo – po wykryciu fazy czerwonej i zidentyfikowaniu pojazdu znajdującego się na przejeździe, system automatycznie generuje alarm. Dodatkowo, system może monitorować wolną przestrzeń drogi za przejazdem przez co może wykrywać zakorkowanie się zjazdu i potencjalne zagrożenie dla pojazdów wjeżdżających. Taki sygnał może być użyty do sterowania dodatkowym sygnalizatorem zamontowanym przed wjazdem.


  • NeuroCar
  • Systemy
  • Przejazd Kolejowy
  • Wersja 4.0.0
  • 2023-01-01
  • pro-ncar-sys-railway-04
Technologia VTRACK
card image