Systemy

Kontrola Prędkości Odcinkowej

Systemy Aktywny

System do pomiaru średniej prędkości pojazdu na odcinku drogi. System wykorzystuje połączone ze sobą kamery do identyfikacji pojazdów (ANPR) zainstalowane na początku i na końcu odcinka. Dzięki kamerom każdy pojazd jest klasyfikowany (osobowy, ciężarowy) i identyfikowany, zarówno na wjeździe jak i na wyjeździe, a do informacji identyfikacyjnych dołączane są precyzyjne sygnatury czasowe wraz z czasem przejazdu. Przejechany przez pojazd dystans jest wyznaczany z dużą dokładnością co w efekcie pozawala na wyliczenie średniej prędkości. Jeżeli średnia prędkość danego pojazdu jest większa niż prędkość dopuszczalna system generuje informację o naruszeniu. Cyfrowy dowód wykroczenia zawiera zdjęcia pojazdu z momentu wjazdu i wyjazdu oraz metadane: lokalizację, czas, numer rejestracyjny, kraj pochodzenia, kategorię, markę i wersję modelową, limity prędkości, wyliczoną prędkość średnią oraz wartość przekroczenia.


  • NeuroCar
  • Systemy
  • Kontrola Prędkości Odcinkowej
  • Wersja 
  • 2022-01-01
  • pro-ncar-sys-ssc-04
Kamera ANPR 4
card image