Wrocław, 2023-09-12

Przejazd kolejowy pod kontrolą

Wdrożenie

Uruchomiony został kolejny system monitorowania niebezpiecznego przejazdu kolejowego, we Wrocławiu na ul. Szczecińskiej. System NeuroCar RedLight 3 automatycznie rejestruje wszystkie pojazdy, które nie zatrzymały się na czerwonym świetle, ale także wykrywa pojazdy wykonujące niebezpieczne manewry; np. wyprzedające na przejeździe.

Uruchomiony na ul. Szczecińskiej system to kolejna instalacja wykonana w ramach umowy z GITD na “Dostawę i instalacje na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych 5 stacjonarnych urządzeń rejestrujących służących do ujawniania wykroczeń polegających na niestosowaniu się przez kierujących pojazdami do sygnalizacji świetlnej” (BDG.ZPB.072.3.2021). Dostawcą systemu jest firma Lifor Sp. z o.o., a twórcą rozwiązania jest wrocławska firma NeuroCar Sp. z o.o.

Wdrożone rozwiązanie monitoruje każdy wlot przejazdu kolejowego niezależenie. Na każdym wlocie zamontowano trzy kamery. Pierwsza kamera obserwuje pojazdy wjeżdżające na przejazd “od tyłu”, śledzi ich trajektorię ruchu i monitoruje jednocześnie stan sygnalizatorów. Druga kamera, zainstalowana po przeciwnej stronie wjazdu, obserwuje przód pojazdu wykrywając moment przekroczenia linii zatrzymania. Kamera ta służy także do identyfikacji pojazdu poprzez rozpoznanie tablicy rejestracyjnej, kraju pochodzenia, kategorii, marki i wersji modelowej pojazdu. Trzecia kamera umieszczona jest w taki sposób, by wykonać wyraźne zdjęcie kierowcy. Strumień wideo z kamer przesyłany jest do urządzenia rejestrującego, które analizuje dane w czasie rzeczywistym i generuje informacje o wykroczeniach. Zarejestrowane wykroczenie jest szyfrowane i podpisane cyfrowo, a następnie niemal natychmiast, jest przesyłane drogą elektroniczną do centrali CANARD w Warszawie.

Dostarczone przez NeuroCar rozwiązanie wykorzystuje najnowsze technologie głębokich sieci neuronowych i zostało w pełni opracowane w Polsce. Modele DNN używane są na różnych etapach analizy wideo np. do wykrywania i śledzenia pojazdów, wizyjnej analizy stanu sygnalizatorów, wykrywania i rozpoznawania tablic rejestracyjnych, rozpoznawania marki i modelu czy też przeprowadzania różnych procesów kalibracji. Zastosowanie tych technik w czasie rzeczywistym byłoby niemożliwe bez wsparcia sprzętowego w postaci dedykowanego koprocesora do obliczeń neuronowych Hailo-8, wbudowanego w urządzenie rejestrujące.