Systemy

Kontrola Prędkości Punktowej

Systemy Aktywny

System do automatycznego pomiaru prędkości chwilowej pojazdu i wykrywania przekroczeń dopuszczalnej prędkości w danej lokalizacji. System składa się ze stacjonarnego urządzenia rejestrującego prędkość (fotoradaru) oraz urządzenia ingerującego spełniającego funkcję analizatora danych (rozpoznawanie tablic rejestracyjnych ANPR), konwertera protokołów oraz zapewniającego komunikację z systemem nadrzędnym. System działa autonomicznie w trybie 24/7, a zarejestrowane przez niego dowody wykroczeń są szyfrowane i zabezpieczone cyfrowym podpisem, a następnie natychmiast wysyłane do systemu centralnego.


  • NeuroCar
  • Systemy
  • Kontrola Prędkości Punktowej
  • Wersja 4.0.1
  • 2023-01-01
  • pro-ncar-sys-photo-04
Technologia ANPR
card image
Technologia MMR
card image