Oprogramowanie

Shot VI 4

Oprogramowanie Aktywny

Aplikacja służąca do detekcji i identyfikacji pojazdów widocznych na pojedynczym zdjęciu. Identyfikacja pojazdu polega na rozpoznaniu jego numer rejestracyjnego, kraju pochodzenia, kategorii, producenta oraz wersji modelowej. Aplikacja pracuje jak zewnętrzny moduł, z którym komunikacja odbywa się przez interfejs REST, i może być dołączona jako komponent aplikacji nadrzędnej. Shot VI wykorzystuje zaawansowane techniki analizy obrazów takie jak głębokie sieci neuronowe i dostępny jest dla wielu platform systemowych oraz różnych procesorów.


  • NeuroCar
  • Oprogramowanie
  • Shot VI 4
  • Wersja 4.3.3
  • 2022-07-22
  • pro-ncar-v-shotvi-04
Identyfikacja Pojazdów
card image
Technologia ANPR
card image
Technologia MMR
card image