Tychy, 2022-07-04

Inteligentny System Transportu w Tychach

Wdrożenie

W lipcu 2022 roku Neurosoft, przy współpracy z Generalnym Wykonawcą – firmą Yunex (Siemens), zakończył wdrożenie pięciu kluczowych podsystemów w ramach inwestycji ITS Tychy. Zadaniem Neurosoftu było wdrożenie systemów NeuroCar do identyfikacji pojazdów, wyznaczania czasów przejazdu, kontroli przejazdu na czerwonym świetle, ważenia pojazdów w ruchu oraz detekcji zajętości miejsc parkingowych.

Identyfikacja pojazdów polega na automatycznej detekcji pojazdu, rozpoznaniu tablicy rejestracyjnej (ANPR), koloru, producenta oraz wersji modelowej – informacje te powiązane są z miejscem, w którym pojazd został wykryty, sygnaturą czasową i zdjęciem. W Tychach uruchomiono 78 punktów ANPR. Wykorzystując identyfikację pojazdów system NeuroCar wylicza także średnie czasy przejazdu na wskazanych odcinkach (132 odcinki). Czas taki jest podawany następnie do systemu sterowania sygnalizacją świetlną.

Detekcja miejsc parkingowych działa na 11 parkingach w centrum miasta. System NeuroCar wykrywa zajętość miejsc parkingowych za pomocą kamer oraz czujników magnetycznych. Dane z ponad 1600 miejsc parkingowych są przesyłane do systemu centralnego i są prezentowane w czasie rzeczywistym na tablicach informacyjnych.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego monitorowane jest przez systemy wykrywania przejazdu na czerwonym świetle (3 skrzyżowania), systemy wykrywania pojazdów przeważonych (5 punktów kontrolnych) oraz systemy wykrywania przekroczeń prędkości na odcinku (10 odcinków). Zebrane przez te systemy dane są udostępniane odpowiednim służbom, które mogą je wykorzystać do prowadzenia kontroli ruchu drogowego. Kierowcy przekraczający prędkość na odcinku otrzymują natychmiastową informację w postaci komunikatu na tablicy informacyjnej.